Συντροφιές και αλληλεπιδράσεις με άλλους παίκτες.

Συντροφιές και αλληλεπιδράσεις με άλλους παίκτες.

Πίσω

Πώς μπορώ να ενταχθώ σε μία Συντροφιά;

Μπορείς να ενταχθείς σε μια Συντροφιά είτε λαμβάνοντας πρόσκληση από τη Συντροφιά είτε κάνοντας αίτηση ένταξης σε μία Συντροφιά.

Υπάρχουν βέβαια και Συντροφιές οι οποίες έχουν καθεστώς "ανοικτής εισόδου", δηλαδή μπορείς να μπεις χωρίς να κάνεις αίτησή ή να λάβεις πρόσκληση. Αυτό πάντοτε καθορίζεται από τη Συντροφιά.

Για να αιτηθείς την ένταξή σου σε μια Συντροφιά, ο καλύτερος τρόπος είναι να επισκεφθείς την κατάταξη των Συντροφιών (μέσω του εικονιδίου με την Ασπίδα κάτω από το avatar του χαρακτήρα σου) και να κάνεις αίτηση σε μια από τις υπάρχουσες Συντροφιές.

Καλό είναι να γνωρίζεις ότι τα μέλη που μπορεί να έχει μια Συντροφιά είναι έως 25, οπότε έχεις μεγαλύτερες πιθανότητες να γίνεις δεκτός σε μια Συντροφιά με κενές θέσεις.

Εάν ενταχθείς σε μια Συντροφιά και αποφασίσεις για οποιοδήποτε λόγο να βγεις, για να μπεις σε μια άλλη Συντροφιά θα πρέπει να έχεις παραμείνει στην πρώτη τουλάχιστον 24 ώρες.