Συντροφιές και αλληλεπιδράσεις με άλλους παίκτες.

Συντροφιές και αλληλεπιδράσεις με άλλους παίκτες.

Πίσω

Γίνεται να μετακινηθεί η Πόλη μου; Δεν έχω ενεργούς γείτονες...

Στο Elvenar υπάρχει αυτοματοποιημένο σύστημα μετακίνησης των πόλεων, το οποίο φροντίζει ούτως ώστε οι ενεργοί παίκτες να έχουν πάντοτε ενεργούς γείτονες. Εάν τυχόν παρατηρήσετε ότι έχετε πολλούς ανενεργούς γείτονες, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η επιλογή "Επέτρεψε την αυτόματη μετακίνηση σε καλύτερη θέση" είναι ενεργοποιημένη. 

Το γεγονός ότι την έχετε ενεργοποιημένη, δεν εγγυάται ότι θα μετακινηθείτε, καθώς η δυνατότητα μετακίνησης εξαρτάται από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες, όπως το αν υπάρχει καλύτερη θέση.