Συντροφιές και αλληλεπιδράσεις με άλλους παίκτες.

Συντροφιές και αλληλεπιδράσεις με άλλους παίκτες.

Πίσω

Ο Αρχιμάγος μας είναι ανενεργός. Τι μπορούμε να κάνουμε;

Όταν εντάσσεστε σε μια Συντροφιά, φροντίστε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να γνωρίσετε τον Αρχιμάγο σας. Είναι πρακτικά ο ηγέτης της Συντροφιάς σας και γενικά φροντίζει να γνωρίζει τα μέλη της Συντροφιάς του.

Εάν πρόκειται να λείπει για κάποιο διάστημα, συνήθως ειδοποιεί για την απουσία του και συνήθως θέτει κάποιον άλλο ως Αρχιμάγο στη θέση του ώστε να αντιμετωπίσει οποιδήποτε απροσδόκητο πρόβλημα προκύψει. 

Εάν τυχόν ο Αρχιμάγος σας σας έχει εγκαταλείψει (για οποιονδήποτε λόγο), μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Υποστήριξης και θα φροντίσουμε να σας γνωστοποιήσουμε τις διαθέσιμες επιλογές σας, εφόσον βέβαια επιβεβαιώσουμε ότι ο Αρχιμάγος σας είναι όντως ανενεργός. Φροντίστε ο χρήστης που θα επικοινωνήσει μαζί μας να είναι Μάγος στη Συντροφιά σας. Αυτό θα επιταχύνει πάρα πολύ την όλη διαδικασία.