Περιπέτειες Συντροφιάς

Περιπέτειες Συντροφιάς

Πίσω

Η Συντροφιά μου τέλειωσε ένα στάδιο της Περιπέτειας, όμως δεν έλαβα ανταμοιβή. Γιατί συνέβη αυτό;

Προκειμένου να οφεληθείτε από την πρόοδο της Συντροφιάς σας σε μια Περιπέτεια, πρέπει να έχετε και ο ίδιος συμμετάσχει στην Περιπέτεια. Η συμμετοχή πρέπει να υπάρχει σε κάθε Στάδιο και να έχετε συνεισφέρει σε οποιοδήποτε από τα Σημεία του Χάρτη της Περιπέτειας ώστε να λάβετε τις ανταμοιβές κατά την ολοκλήρωση του Σταδίου.


Για παράδειγμα, εάν η Συντροφιά έχει ολοκληρώσει τα τρία πρώτα στάδια κι εσείς έχετε συνεισφέρει σε Σημεία μόνο στα Στάδια 1 και 3, θα λάβετε τις ανταμοιβές μόνο για αυτά τα Στάδια και όχι για το Στάδιο 2, καθώς σε αυτό δε συνεισφέρατε.