Resurser, teknologier och gameplay

Resurser, teknologier och gameplay

Resurser, teknologier…

Vad är uråldriga under?

Uråldriga under är speciella byggnader som ger dig olika fördelar. De är dyrare än vanliga byggnader och kan öka i nivå genom att investera kunskapspoäng för att öka fördelarna.

Var försiktig! Du kan radera uråldriga under precis som vilken annan stad som helst i din stad. Du kan dock bygga upp dem igen.