Resurser, teknologier och gameplay

Resurser, teknologier och gameplay

Resurser, teknologier…

Hur får jag runskärvor?

Du kan få runskärvor genom att klara uppdrag, investera i en annan spelares uråldriga under, klara provinser på världskartan, i turneringar, spelevent eller genom att köpa dem med diamanter.