Resurser, teknologier och gameplay

Resurser, teknologier och gameplay

Tillbaka

Hur rekryterar jag arméenheter?

Du måste bygga baracken för att kunna rekrytera enheter. I det andra kapitlet kan du även låsa upp övningsfältet och legosoldatslägret kan låsas upp i fékapitlet. Alla militärbyggnader delar enhetskö.