Resurser, teknologier och gameplay

Resurser, teknologier och gameplay

Resurser, teknologier…

Hur fungerar de olika enhetstyperna?

Enheter har olika typer och de är bra mot olika typer.

  • Lätta närstridsenheter är bra mot lätta distansenheter och magiker
  • Lätta distansenheter är bra mot tunga närstridsenheter och magiker
  • Magiker är bra mot tunga närstridsenheter och tunga distansenheter
  • Tunga närstridsenheter är bra mot lätta närstridsenheter och tunga distansenheter
  • Tunga distansenheter är bra mot lätta närstridsenheter och lätta distansenheter