Artikel

Jag tror att en annan spelare bryter mot reglerna. Vad gör jag?

Vänligen kontakta oss och förklara varför du tror att spelaren bryter mot reglerna. Vårt support-team kommer att undersöka saken.

För att komma i kontakt med oss, vänligen skapa en ticket. Du kan skapa en ticket genom att trycka på den gula knappen uppe i högra hörnet. Välj "breach of rules" som kategori så vårt team är medvetna om situationen och beskriv problemet i ticketen.