Zboží, technologie a hra

Zboží, technologie a hra

Zpět

Co se stane, když můj cech dosáhne 75. úrovně?

V tuto chvíli je 75. úroveň dosažitelné maximum. Všechna síla cechu, kterou získáte nad tento limit se načítá a zůstává schována. Jestliže se v budoucnu zvýší maximální možná úroveň cechu, nashromážděná síla se automaticky načte a vaše úroveň cechu poskočí o toto množství.