Αποστολές

Αποστολές

Πίσω

Έκανα ότι μου ζητούσε η αποστολή, αλλά δεν ολοκληρώθηκε!

Παρακαλούμε διάβασε προσεκτικά την περιγραφή της αποστολής. Μερικές αποστολές θα σου ζητήσουν να κάνεις κάτι με συγκεκριμένο τρόπο. Μερικά παραδείγματα είναι:

  • Κατάκτησε μια επαρχία με το στρατό σου. Αυτό σημαίνει ότι αν κάνεις διαπραγμάτευση για την επαρχία, δε θα μετρήσει στην αποστολή! Ωστόσο, αν τοποθετήσεις το ποντίκι πάνω από το σύμβολο "?" κάτω/δίπλα από το στόχο της αποστολής, μπορεί να πάρεις μια εναλλακτική λύση! Κατά τον ίδιο τρόπο, μερικές αποστολές μπορεί να σου ζητήσουν επίσης να διαπραγματευτείς για έναν τομέα αντί να πολεμήσεις για να τον κατακτήσεις.
  • Κατάκτησε έναν τομέα σε μια επαρχία ανατολικά από μία άλλη επαρχία. Εδώ θα πρέπει να σιγουρευτείς ότι κοιτάζεις την επαρχία ανατολικά από αυτή που ονομάζεται στην αποστολή. Οι αποστολές σαν αυτή αναφέρονται σε επαρχίες που δεν έχουν ανακαλυφθεί, γι' αυτό φρόντισε να στείλεις τον ανιχνευτή σου ανατολικά πριν κατακτήσεις τους τομείς!