Αγαθά, Τεχνολογίες και Παιχνίδι

Αγαθά, Τεχνολογίες και Παιχνίδι

Αγαθά,…

Πως λειτουργούν τα αγαθά από τη Σύγχρονη Εποχή και μετά? Τι είναι τα κατεργασμένα αγαθά?

Αφού φτάσεις στη Σύγχρονη Εποχή στο παιχνίδι, τα αγαθά χωρίζονται σε δύο ξεχωριστές κατηγορίες: τα  κατεργασμένα αγαθά και τα μη κατεργασμένα αγαθά.

Τα μη κατεργασμένα αγαθά μπορούν ακόμα να παραχθούν με τον ίδιο τρόπο που τα παράγεις συνήθως, έτσι κτίρια αγαθών, Μεγάλα Κτίρια και περιστατικά μπορούν να σου δώσουν αυτά τα αγαθά.

Τα κατεργασμένα αγαθά από την άλλη, μπορούν να γίνουν μόνο σε ένα νέο κτίριο αγαθών στην πόλη σου. Συνήθως, χρειάζονται δύο ακατέργαστα αγαθά για να παραχθεί από αυτά ένα κατεργασμένο.