Ζητήματα

Ζητήματα

Ζητήματα

Κόλλησα στην οθόνη "Κτίσε την Πόλη σου"! Γιατί πρέπει να ξεκινήσω καινούργια?

Αυτό συνήθως συμβαίνει αν ο περιηγητής σου δεν έχει φορτώσει το Flash Player Plugin, που χρειάζεται για να ξεκινήσει το Forge of Empires.

Αυτό μπορεί να επιλυθεί πατώντας στο κουμπί "Κτίσε την Πόλη σου" και έπειτα πατώντας στο "Να Επιτρέπεται" στο μικρό αναδυόμενο παράθυρο που ζητά να επιτραπεί ο Flash. Μετά η πόλη σου θα φορτώσει κανονικά.

Αν αυτό δε λύσει το πρόβλημα, παρακαλούμε έλεγξε αν έχεις προσθέσει μια εξαίρεση για τη σελίδα (URL) του παιχνιδιού στο οποίο προσπαθείς να αποκτήσεις πρόσβαση, στις ρυθμίσεις του περιηγητή σου. Θα χρειαστεί να προσθέσεις μία εξαίρεση για κάθε κόσμο που παίζεις.