Πόλη

Πόλη

Πίσω

Οι πολίτες μου είναι δυστυχισμένοι. Τι πρέπει να κάνω?

Κατασκεύασε περισσότερα πολιτιστικά κτίρια και διακοσμήσεις - αυτά αυξάνουν την ευτυχία των πολιτών σου.