Varer, teknologier og spill

Varer, teknologier og spill

Varer, teknologier og…

Hvordan fungerer varer etter å ha nådd Modernetid? Hva er foredlet varer?

Etter å ha nådd Modernetid i spillet, er varer delt opp i to separate kategorier: Foredlet og uforedlede varer.

Uforedlede varer kan fortsatt bli produsert på vanlig måte som du er vant til fra før, altså varebygg, storslåtte bygninger og by hendelser kan gi deg disse varene.

Foredlede varer er på en annen måte og kan kun bli produsert ved nye bygninger i din by. Typisk er at de krever to uforedlede varer for å produsere en foredlet vare.