Zadania

Zadania

Wróć

Ukończyłem wszystkie warunki zadania, ale nie zostały zaliczone!

Upewnijcie się, czy dobrze odczytaliście treść zadania. Część zadań wymaga wykonania pewnych akcji w ściśle określony sposób. Przykładowo:

  • Podbij prowincję za pomocą armii. Oznacza to, że zadanie nie zostanie wykonane jeśli w danej prowincji sektory były zdobywane za pomocą negocjacji, ale czasami po najechaniu na symbol "?" obok warunków do zadania, można uzyskać informacje o alternatywnej drodze wykonania tego zadania. W niektórych zadaniach może być również mowa o zajmowaniu prowincji dzięki negocjacji zamiast armii. 
  • Zdobądź sektor w prowincji na wschód od innej prowincji. W takich przypadkach trzeba się upewnić, czy zajmujemy sektory we właściwej prowincji - prowincja wymieniona z nazwy w zadaniu jest jedynie wskazówką do odnalezienia tej właściwej. Może się zdarzyć również, że właściwa prowincja nie została jeszcze odkryta - w takiej sytuacji najpierw będzie trzeba przeprowadzić zwiad na wschód od nazwanej w zadaniu prowincji.