Towary, Technologie i Rozgrywka

Towary, Technologie i Rozgrywka

Wróć

Co się stanie po osiągnięciu przez moją gildię 75 poziomu?

Obecnie maksymalnym dostępnym poziomem gildii jest poziom 75. Ewentualny potencjał zdobyty powyżej tego poziomu zostanie zapisany. Jeżeli w przyszłości pojawi się więcej poziomów gildii - Twoja gildia automatycznie awansuje do poziomu odpowiadającego zgromadzonemu potencjałowi.