Centrum správ a Chat

Centrum správ a Chat

Naspäť

Prečo nemôžem použiť Správcovské cechové rozhovory?

Prosím, vezmite na vedomie, že táto funkcia je v súčasnosti k dispozícii iba pre zakladateľov, vodcov a moderátorov v cechu (pretože ide o funkciu na koordinovanie komunikácie vo vedení cechu).

Ak by ste chceli poskytnúť spätnú väzbu o dostupnosti tejto funkcie, ako aj celkovo o Centre správ, môžete na to využiť príslušnú tému na fóre Forge of Empires, prípadne kontaktujte hernú podporu, ktorá ju prepošle tvorcom hry.
Výber jazyka