Centrum správ a Chat

Centrum správ a Chat

Naspäť

Ako môžem využívať Správcovské cechové rozhovory?

Najprv si otvorte vaše Centrum správ. Ak ste v cechu zakladateľom, vodcom alebo moderátorom, môžete použiť možnosť "Správca".


Pomocou tejto možnosti môžete v cechu môcť komunikovať iba so zakladateľmi, vodcami a moderátormi.


Výber jazyka