Centrum správ a Chat

Centrum správ a Chat

Naspäť

Čo sú to Správcovské cechové rozhovory?

Správcovské cechové rozhovory sú novou funkciou v Centre správ, ktorá vám umožní koordinovať vedenie vášho cechu medzi vašimi zakladateľmi, vodcami a moderátormi. Vďaka nej môžete teraz medzi sebou slobodne komunikovať a stanoviť tú správnu cestu pre váš cech!

Výber jazyka