Veľkolepé budovy

Veľkolepé budovy

Naspäť

Bonus z mojej veľkolepej budovy zmizol!

Väčšina veľkolepých budov má iba obmedzené množstvo "nabití", ktoré sa obnovuje s každým výberom z danej budovy.

Čo znamená, že ak už boli všetky nabitia vyčerpané, pre daný deň už Vaše mesto tento bonus nebude mať. Koľko nabití máte ešte k dispozícii zistíte ľahko, stačí sa pozrieť na lištu v pravej časti obrazovky a prejsť kurzorom myši cez ikonu daného bonusu. Akonáhle bude počet nabití vyčerpaný, ikonka z lišty  až do ďalšieho výberu veľkolepej budovy zmizne.