Kultúrne usadlosti

Kultúrne usadlosti

Naspäť

Zdá sa, že mi zmizli moje kultúrne tovary!

Keď si vo vašej usadlosti odomknete budovy za diamanty, cena diamantov je znížená na základe toho, koľko už máte k dispozícii požadovaných tovarov. To znamená, že tovary, ktoré máte, budú stále použité aj pri použití diamantov (to sa týka všetkých usadlostí, či už Vikingov alebo Feudálneho Japonska)

Pre ozrejmenie, tu je príklad (Vikingská usadlosť), kedy je bez sekier cena za odomknutie 105 diamantov.S 5 sekerami sa cena zníži na 80 diamantov:Po použití 80 diamantov za ne získate chýbajúce sekery a diplomaciu (a odomknete si danú budovu), následne bude váš počet sekier znížený na 0, pretože tieto poslúžili na zníženie celkovej ceny diamantov.