Udalosti

Udalosti

Naspäť

Používanie vylepšení

Získal som položku na vylepšenie, ale budova sa nedá vylepšiť! Prečo?

Prosím, skontrolujte si vo svojom inventári, či sa jedná o samotnú budovu (tj. budova na úrovni 1) alebo o položku na jej vylepšenie. Budovu na úrovni 1 nemôžete v meste postaviť pomocou samotnej položky na vylepšenie, tá slúži iba na vylepšovanie už postavenej budovy od úrovne 1.

Príklad:

Vranie hniezdo - Úroveň  1Vylepšenie Vranieho hniezda

Toto isté platí aj pre všetky vylepšovateľné budovy, ako je napr. Loď, Septembrová chata, či Vranie hniezdo.
Výber jazyka