Mesto

Ako získam nových obyvateľov?

Stavbou obytných budov v meste. Ak nemáte dostatok voľného miesta v meste, vyskúmajte nové, lepšie obytné budovy a nahraďte nimi tie staré.


Každá doba má rozličné typy obytných budov, ktoré potom produkujú viac mincí alebo poskytujú viac obyvateľstva. Môžete ich odomknúť vo vašom technologickom strome. Niektoré Veľkolepé budovy tiež poskytujú obyvateľstvo, napríklad je to Babylonská veža, Kapitol alebo Inovačná veža.

Ak navýšite svoje obyvateľstvo bez toho, aby ste mali dostatok spokojnosti, môže sa stať, že začne byť nešťastné. Vždy sa preto uistite, že máte dostatok spokojnosti.