Článok

Ako získam nových obyvateľov?

Stavbou obytných budov v meste. Ak nemáte dostaok voľného miesta v meste, vyskúmajte nové obytné budovy a nahraďte tie staré.