Mesto

Mesto

Mesto

Moji obyvatelia sú nešťastní, čo mám spraviť?

Postavte viac kultúrnych budov a dekorácií - zvyšujú spokojnosť obyvateľstva.