Mesto

Mesto

Mesto

Môžem budovy otáčať?

Nie, budovy nie je možné otáčať (rotovať).

Je to z týchto dvoch dôvodov:

1. Nechceme, aby bolo prestavanie mesta príliš jednoduché. Chýbajúca možnosť otáčania budov hru robí hru obtiažnejšou, keď treba zapojiť aj trochu rozum, čo má veľmi hráčov rado - ako riešenie hlavolamu.

2. Budovy sú momentálne animované iba z jedného uhla. Ak by sme chceli pridať funkciu otáčania, znamenalo by to prerobiť všetky existujúce budovy a animovať ich zo všetkých uhlov. Radšej by sme chceli investovať tento čas do skvelých nových funkcií.

Ak nemáte v meste dostatok miesta, môžete niektoré budovy predať alebo prestavať mesto inak, aby ste lepšie využili daný priestor.