Centrum správ a Chat

Centrum správ a Chat

Naspäť

Ako označím cechový rozhovor ako dôležitý?

Pri vytváraní cechového rozhovoru môžete daný rozhovor  označiť ako dôležitý kliknutím na možnosť „Dôležité“ v dolnej časti okna. Ak chcete označiť existujúci rozhovor ako dôležitý, kliknite na možnosť „Dôležité“ v ponuke v ľavom hornom rohu.


Dôležité cechové rozhovory budú zobrazené so žltým trojuholníkom nad cechovou ikonou.

Výber jazyka