Konto

Hur ändrar jag mitt kontonamn?

Kontonamn ändras bara under speciella omständigheter, t.ex.om du av misstag använde ditt riktiga namn eller om ditt kontonamn bryter mot våra kommunikationsregler. Namnet kan också ändras om det är ett automatiskt genererat namn. Kontakta oss för hjälp.