Hra

Vytvoril som božskú sochu, ale to sotva zvýšilo moju priazeň produkcie, ako je to možné?

Produkcia priazne je vypočítaná na základe súčtu všetkých úrovní chrámu, ktoré máte pre daného Boha, a zvýšenie je v prospech produkcie nie je lineárne.

Špeciálna stavba Socha boha zvyšuje produkciu rovnajúcu sa piatim úrovňam chrámu.  V čím viac chrámoch uctievate toho istého Boha, tým menej socha ovplyvní celkovú priaznivú produkciu tohto boha.

Výber jazyka