Yazı

Son Direniş tatil modunu etkiler mi?

Son Direniş başladıktan sonra, tatil modunda bile olsalar ittifakın bütün şehirlerine saldırılabilir.