Φίλοι & Πόντοι φιλίας

Φίλοι & Πόντοι φιλίας

Πίσω

Τι είδους Ανταμοιβές μπορώ να λάβω μετά την πρόσκληση φίλων;

Οι ανταμοιβές δίνονται σε εκθετικά αυξανόμενα σύνολα πόντων φιλίας. Είναι δυνατή η λήψη κάθε ανταμοιβής μία φορά ανά κόσμο. Οι ανταμοιβές από 1 έως 8 δίνονται από το σύστημα, ενώ οι υπόλοιπες ανταμοιβές από  9 έως 10 παρέχονται απ' την Ομάδα Διαχείρισης.

Α/Α Πληροφορίες Ανταμοιβής Πόντοι Φιλίας
1 Μία παραγεμισμένη πίπα 10
2 Τρεις Χιλιάδες (3000) Πόντοι Εμπειρίας 50
3 Πέντε Χιλιάδες (5000) δολάρια 100
4 Μία Ατσάλινη Θήκη
500
5 Έναν Ελέφαντα
1000
6 Το μαχαίρι του Sam Hawken 5000
7 Μια Θήκη premium 10000
8 Δύο Χιλιάδες (2000) ομόλογα
50000
9 Δέκα (10) αντικείμενα της επιλογής σας * 100000
10 Ένα παραμετροποιήσιμο avatar και σετ* 500000
* Ισχύουν ειδικοί κανόνες, ελέγξτε άλλα άρθρα για περισσότερες πληροφορίες.

Αποποίηση Ευθυνών στις ανταμοιβές
Λάβετε υπόψη ότι η InnoGames διατηρεί το δικαίωμα να διατηρήσει ή να αρνηθεί τις ανταμοιβές με την επιφύλαξη της διακριτικής ευχέρειας της. Συγκεκριμένα, αλλά όχι περιοριστικά, οι ανταμοιβές ενδέχεται να απορριφθούν ή να αφαιρεθούν με την αιτιολογία ότι:
  • Οι απαραίτητοι πόντοι φιλίας αποκτήθηκαν με εκμετάλλευση ενός ή περισσότερων σφαλμάτων, χειρισμό του συστήματος ή παραβίαση των κανόνων.
  • Τα απαραίτητα σημεία φιλίας αποκτήθηκαν πολύ εύκολα λόγω απρόβλεπτων ή έκτακτων συνθηκών.
  •  Η αγορά ή ο κόσμος όπου υπήρχαν οι ανταμοιβές εκκρεμεί σε οριστική διαγραφή.
Η τελική απόφαση για οποιαδήποτε τέτοια απομάκρυνση ανήκει στην InnoGames, η οποία έχει δικαίωμα σε διερμηνεία που δεν υπόκειται σε δικαστική προσφυγή.
Επιλογή γλώσσας