Umění války

Umění války

Zpět

Co jsou to vesnice barbarů?

Veesnice barbarů jsou opuštěné vesnice, které nemají žádného vlastníka. Jinak se od vesnic běžných hráčů nijak neliší. Morálka ve vesnicích barbarů je vždy 100%. Těchto opuštěných vesnic se zmocníte stejně, jako vesnic jiných hráčů. Tyto vesnice nemají sice vlastníka, ale mohou automaticky růst do určitého množství bodů, podle nastavení daného světa.

Když se zruší účet nějakého hráče kvůli zablokování či zrušení účtu na daném světě, jeho vesnice se změní na barbarské vesnice. V některých případech se v takových vesnicích nachází i původní jednotky.

Barbarské vesnice nejsou ovlivněny nočním bonusem.
Výběr jazyka