Kmeny

Kmeny

Zpět

Co jsou to kmenové úlohy?

Kmenové úlohy se objevují každý týden a za jejich plnění získáte kmenovou prestiž. Prestiž můžete darovat kmenu a pomocí toho tak zvýšit jeho úroveň nebo za ní můžete aktivovat různé bonusy na stránce s úrovní vašeho kmene. Z technického hlediska fungují podobně, jako úlohy v událostech.