Παιχνίδι

Παιχνίδι

Παιχνίδι

Πώς μπορώ να αποκτήσω περισσότερα από ένα χωριά;

Πρώτα πρέπει να εκπαιδεύσεις έναν Αριστοκράτη στην Ακαδημία. Μόλις κατασκευάσεις την Ακαδημία, θα πρέπει να τυπώσεις ένα Νόμισμα και να έχεις τους απαραίτητους πόρους και τον διαθέσιμο πληθυσμό που χρειάζεται ο Αριστοκράτης για να εκπαιδευθεί. Για να κατακτήσεις ένα χωριό, πρέπει να μειώσεις το ηθικό του συγκεκριμένου χωριού. Η κάθε επιτυχημένη επίθεση με Αριστοκράτη, μειώνει την εμπιστοσύνη του χωριού από 20-35. Μόλις η εμπιστοσύνη του χωριού πέσει στο 0 ή πιο κάτω, το χωριό θα ανήκει στον επιτιθέμενο.