Umenie vojny

Umenie vojny

Naspäť

Čo je to morálka a ako funguje?

Morálka slúži ako ochrana nových hráčov. Počíta sa v závislosti od bodov útočníka a obrancu. Hráči zvyčajne bojujú so 100% morálkou, ale keď zaútočíte na hráča, ktorý je omnoho menší, hra vás za to pomocou morálky potrestá. Keď je napríklad morálka 45%, útočiace jednotky nebojujú iba so 45% silou, než obvykle. Ak menší hráč zaútočí na väčšieho hráča, nebude mať k útoku žiadny bonus, pretože maximálna morálka je vždy 100 %.

V niektorých svetoch zohráva pri výpočte morálky úlohu aj čas, kedy sa daný hráč pridal do sveta. Ak sa jedná o malého hráča, ktorý hrá na danom svete už dosť dlho, ale stále má veľmi málo bodov, morálka voči nemu bude postupne stúpať, až kým nedosiahne 50 %.

Výpočet morálky umožňuje napríklad simulátor. Stačí vložiť počet bodov útočníka a obrancu a dať si vypočítať morálku. O konkrétnom nastavení morálky v danom svete sa môžete dočítať v jeho nastaveniach.