Hra

Ako získam viac dedín?

Najskôr musíte vytvoriť v panskom dvore šľachtica. Keď postavíte panský dvor, musíte vyraziť zlatú mincu a potom mať dostatočný počet surovín a dostupného obyvateľstva na vytvorenie šľachtica. Ak chcete dobyť nejakú dedinu, najskôr v nej musíte znížiť oddanosť. Za každý úspešný útok, v ktorom sa nachádza šľachtic, sa zníži oddanosť dediny o 20-35. Keď oddanosť klesne na 0, dedina zmení svojho majiteľa a bude patriť útočníkovi.