Artikel

Påverkar nattbonusen barbarbyar?

Nej, barbarbyar påverkas inte av nattbonusen.