Gameplay

Gameplay

Tillbaka

Hur får man fler byar?

Först måste du skapa en adelsman i Akademin. När du skapat Akademin, måste du prägla ett guldmynt och ha resurser och tillgängliga farmplatser för att kunna skapa din adelsman. För att erövra en by måste du säkna lojaliteten på den byn. Varje framgångsrik attack med adelsman kommer sänka lojaliteten i byn mellan 20-35. Så snart lojaliteten faller under noll kommer byn byta ägare och tillhöra den som anfaller.