บทความ

โบนัสเวลากลางคืนมีผลกับพลสอดแนมของฉันหรือไม่?

ไม่มีผล พลสอดแนมจะไม่ได้รับผลจากโบนัสเวลากลางคืน