เกมส์

เกมส์

กลับไป

ทำอย่างไรฉันถึงจะมีหมู่บ้านมากกว่าหนึ่งแห่ง?

อันดับแรกคุณต้องสร้างขุนนางในสถานศึกษา เมื่อคุณสร้างสถานศึกษาแล้วคุณต้องผลิตเหรียญทองและมีวัตถุดิบและจำนวนประชากรเพียงพอเพื่อสร้างขุนนาง ในการที่จะยึดหมู่บ้านคุณต้องทำให้ค่าความภัคดีของหมู่บ้านนั้นๆลดลง การโจมตีที่สำเร็จและมีขุนนางไปด้วย จะลดค่าความภัคดีของหมู่บ้าน 20-35 แต้ม ทันทีที่ค่าความภัคดีต่ำกว่า 0 หมู่บ้านจะตกเป็นของผู้ที่โจมตี