Άρθρο

Θα ήθελα να διαβάσω τους κανόνες του παιχνιδιού

Οι Κανόνες του Παιχνιδιού μπορούν να βρεθούν στο forum του παιχνιδιού.