Κανόνες και Ζητήματα με Άλλους Παίκτες

Κανόνες και Ζητήματα με Άλλους Παίκτες

Κανόνες και…

Θα ήθελα να διαβάσω τους κανόνες του παιχνιδιού

Οι Κανόνες του Παιχνιδιού μπορούν να βρεθούν στο forum του παιχνιδιού.