Συντροφιές και αλληλεπιδράσεις με άλλους παίκτες.

Συντροφιές και αλληλεπιδράσεις με άλλους παίκτες.

Πίσω

Πώς μπορώ να παρέχω σε άλλους παίκτες Βοήθεια Γειτόνων;

Μπορείτε να παρέχετε Βοήθεια Γειτόνων:

  • Σε χρήστες που έχετε ανακαλύψει στο Χάρτη Κόσμου

Για να το κάνετε, μπορείτε να πατήσετε στο Χάρτη Κόσμου την πόλη του χρήστη που θέλετε να βοηθήσετε και στη συνέχεια πατώντας το κουμπί "Βοήθεια Γειτόνων" (στο κάτω μέρος της οθόνης) να ενισχύσετε το κτίριο που επιθυμείτε.

  • Στα μέλη της Συντροφιάς σας

Για να το κάνετε, μπορείτε να πατήσετε στη συντόμευση της Συντροφιάς σας (εικονίδιο με ασπίδα), να μεταβείτε στη λίστα μελών και να πατήσετε το εικονίδιο επίσκεψης (χεράκι).


Η βοήθεια γειτόνων μπορεί να παρέχεται κάθε 23 ώρες. Μόλις την ολοκληρώσετε, μπορείτε να αποκτήσετε:

  • Ένα ποσό νομισμάτων που καθορίζεται από το επίπεδο του Κεντρικού σας κτιρίου
  • Ένα ποσό προμηθειών που καθορίζεται από το επίπεδο του Κεντρικού σας κτιρίου εάν ο χρήστης τον οποίο βοηθήσατε σας είχε βοηθήσει τις προηγούμενες 23 ώρες.
  • Ένα ποσό από τα Ενιχυμένα σας Αγαθά εάν διαθέτετε το Αρχαίο Θαύμα Κρυστάλλινος Φάρος (Ξωτικά) ή το Μεγάλο Κωδωνοστάσιο (Άνθρωποι).

Παρατήρηση: Ορισμένοι χρήστες τροποποιούν τον τίτλο της πόλης τους ώστε να υποδείξουν σε ποια κτίρια επιθυμούν βοήθεια (Καλύβα Χτιστών (Χ), Πολιτισμός (Π), Κεντρικό Κτίριο (Κ).) Είναι ωραίο το να λαμβάνει κάποιος βοήθεια στα κτίρια που ζητάει βοήθεια και να είστε σίγουροι ότι θα φροντίζει κι αυτός να σας το ανταποδώσει!