Συντροφιές και αλληλεπιδράσεις με άλλους παίκτες.

Συντροφιές και αλληλεπιδράσεις με άλλους παίκτες.

Πίσω

Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στους τίτλους των μελών μιας Συντροφιάς;

Σε μια Συντροφιά υπάρχουν 4 τύποι τίτλων που μπορεί να έχει κάποιος παίκτης:


  • Μέλος: είναι ο τίτλος που αποδίδεται αυτόματα μόλις ενταχθεί ένας χρήστης σε μια Συντροφιά
  • Πρέσβης: είναι ο τίτλος που αποδίδεται από τα ανώτερα μέλη (μάγους και αρχιμάγο) σε έναν χρήστη που έχει αποδείξει την εμπιστοσύνη του στη Συντροφιά και συνήθως αποδίδεται μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα παραμονής στη Συντροφιά. Ο Πρέσβης έχει τη δυνατότητα να προσκαλεί παίκτες στη Συντροφιά ή να αποδέχεται αιτήσεις ένταξης νέων χρηστών.
  • Μάγοι: είναι οι σύμβουλοι του αρχιμάγου και τους ορίζει ο ίδιος ο αρχιμάγος. Οι Μάγοι έχουν τη δυνατότητα να εντάσσουν νέους χρήστες, ή να αποβάλλουν από τη Συντροφιά χρήστες οι οποίοι είναι ανενεργοί ή δημιουργούν προβλήματα, καθώς και να τροποποιούν το προφίλ και το Θυρεό της Συντροφιάς.
  • Αρχιμάγος: Είναι ο φυσικός ηγέτης της Συντροφιάς. Συνήθως πνίγεται να απαντάει σε αιτήσεις ένταξης χρηστών και να επιλύει διαφορές μεταξύ των μελών της Συντροφιάς του, προσπαθώντας να ξεκλέψει λίγο χρόνο για να παίξει στα Τουρνουά ώστε να δίνει το παράδειγμα προς τα μέλη της Συντροφιάς του. Πέρα από τα δικαιώματα που έχουν οι Μάγοι, έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να διαλύσει τη Συντροφιά όταν απελπιστεί και όταν οι Μάγοι του δεν έχουν όρεξη να αναλάβουν τα ηνία.