Περιπέτειες Συντροφιάς

Περιπέτειες Συντροφιάς

Πίσω

Γιατί δεν μπορώ να δω τις Περιπέτειες Συντροφιάς αφού μπω σε μια νέα Συντροφιά;

Για να μπορείτε να συμμετάσχετε στις Περιπέτειες Συντροφιάς, πρέπει να είστε μέλος μια Συντροφιάς πριν την έναρξη της Περιπέτειας. Εάν μπείτε σε μια Συντροφιά, μετά την έναρξη της Περιπέτειας, δεν έχετε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε καθόλου στη συγκεκριμένη Περιπέτεια.


Εάν φύγετε από μια Συντροφιά στη διάρκεια της Περιπέτειας, η πρόοδος που έχετε κάνει θα χαθεί κι έτσι δεν θα λάβετε καμία ανταμοιβή από αυτές που αποκτούν τα μέλη της Συντροφιάς που βρισκόσασταν.

Φυσικά, θα μπορείτε να συμμετάσχετε στην επόμενη Περιπέτεια εφόσον είστε μέλος μιας Συντροφιάς όταν θα ξεκινήσει η Περιπέτεια.