Som v hre nový/á

Som v hre nový/á

Naspäť

Čo je Tovar stúpnutia?

Tovar stúpnutia je možné vyrobiť vo vašich manufaktúrach úrovne 32 a vyššej. S kapitolou 18 „Tímový duch“ budú do produkčných možností pridané dva nové 3-hodinové a 9-hodinové výstupy.Váš nový posilnený Tovar stúpnutia bude váš súčasný posilnený obyčajný tovar +2. Ak je vašim posilneným základným tovarom mramor, potom vašim novým posilneným tovarom budú Vedecké klíčky (dosky), pre oceľ to budú Praveké minerály (mramor) a pre dosky to budú Horiace tehličky (oceľ). Rovnako ako u vášho bežného tovaru získate podporu podľa počtu relikvií, ktoré máte na sklade pre príslušný tovra.Počet relikvií potrebných na získanie určitého zvýšenia produkcie je rovnaký ako u tovaru bez stúpnutia.Tovar stúpnutia je možné obchodovať s inými hráčmi. Ak chcete obchodovať s tovarom stúpnutia s inými hráčmi, musíte si v kapitole 18 prezrieť Vynikajúceho obchodník, na rozdiel od iného tovaru s ním možno obchodovať iba prostredníctvom obchodníka.
Výber jazyka