Artikel

Hur sparar jag?

Ditt spel sparas automatiskt, så du behöver inte själv göra något.