Stad

Kan jag rotera byggnader?

Nej, det är inte möjligt att rotera byggnaderna. Om du har problem med att omarrangera byggnaderna finns det ett par saker du kan göra för att underlätta:

  • Du kan sälja existerande byggnader
  • Du kan omarrangera staden mer effektivt
  • Du kan slutföra provinser och få expansioner
  • Du kan forska fram expansioner
  • Du kan köpa premiumexpansioner