Resurser, teknologier och gameplay

Resurser, teknologier och gameplay

Tillbaka

Jag har fått en runskärva, vad är den till för?

Runskärvor används för att sättas in i runcirkeln till ett uråldrigt under. När cirkeln är full kan du bygga undret. I vissa fall får du en runa som redan är aktiverad och då får du en krossad skärva. När du har sammanlagt tio krossade runskärvor så kommer du kunna smida en runa du inte har.