Stad

Stad

Stad

Stadsexpansioner: Kan jag flytta eller ta bort en Expansion?

Det går inte att flytta eller ta bort en Expansion. När den har placerats i din stad, är expansionen permanent och går inte att flytta eller ta bort.