Cechovní bitvy

Cechovní bitvy

Zpět

Novinky v cech. bitvách (2021) - Co je zde nového?

S radostí vám oznamujeme, že konečně zavádíme  změny v Cechovních bitvách!

S aktualizací CB přinášíme:

 1. Novou mapu
 2. Vylepšení pojmenování oblastí
 3. Nové odměny
 4. Nové zobrazení lig Cechovních bitev v přehledu cechů
 5. Vylepšení hratelnosti a ovládání

1 - Nová mapa - Vodopádové souostroví

Startovní pozice Podrobnosti

 • šestiúhelník
 • 5-8cechů
 • 61 provincií
 • 3-6 sousedících provincií


Stará a nová mapa se budou střídat, což znamená, že pokud hrajete tuto sezónu na nové mapě, příště vás čeká stará.

Dobré vědět - Na Vodopádovém souostroví je úplně jiná sada osobních odměn, které můžete získat za bitvy a vyjednávání!

2 - Vylepšené názvy provincií

Také jsme zavedli nový systém pojmenovávání provincií, což by mělo ulehčit koordinaci útoků a usnadnit orientaci v mapě.

Před tímto vylepšením byla každá provincie označena písmenem a číslem. Písmeno značilo směr, ve kterém provincie či sektor leží (např. D je jihozápadní sektor) a číslo popisovalo, ve kterém kruhu so vaše provincie nachází (např. 1 bylo v kruhu 1). S touto aktualizací přinášíme následující:

Abychom vám umožnili přesnější navigaci v mapě, přidali jsme do názvu další písmeno, které označuje pořadí provincie v kruhu sektorů.

3 -Nové odměny

Pokud se vám v nové mapě bude dařit, můžete si vydělat části výběrové sady „Velkého slona"! Velký slon je vylepšitelná budova 4x3 s 8 úrovněmi. Zvyšováním úrovně obdržíte různé bonusy, včetně: navýšení výroby mincí, výzkumné body, zboží do cechovní pokladnice a navýšení Síly cechu! Ale nejdůležitěji - také útočný bonus pro vaše útočné armády!

Na nejvyšší osmé úrovni budete mít na výběr. Výběr, který odráží rozmanitost rolí, které slon během věků zastával! Vyberete si, jestli slona použijete pro bitvu, obchod, nebo podporu? Je to vše jen ve vašich rukách!

Sloní smetánka Sloní bazar Sloní citadela
Bonus výroby mincí a výzkumné body Více zboží do pokladny cechu Útočný bonus útočným armádám

Pozor - Odměnu Velký slon dostanete pouze v nové mapě (Vodopádové souostroví) a nenahrazuje sadu odměn z minulé mapy (Sopečné souostroví). Sochu cti a Cestu k vítězství můžete stále vyhrávat v původní mapě!

Doplňková řetězící budova - Barvitá zahrada

To není vše, co můžete v nové mapě získat! Samozřejmě také diamanty a účastníci Platinové ligy mohou dostávat i části Barvité zahrady. Jakmile budete mít částí dost, můžete je poskládat v jednu ze tří verzí této zahrady a vylepšit tak vlastnosti Velkého slona!


Po připojení:
 • Bonus spokojenosti
 • Obranný bonus útočné armády
 • 3 zboží
 • 1 bod výzkumu

Důležitá poznámka - Jelikož jde o řetězící budovu, musí být připojena k Velkému slonovi, abyste dostali všechny bonusy.

4 - Nové zobrazení lig Cechovních bitev v přehledu cechu

Abyste mohli sledovat postup v Cechovních bitvách — stejně jako vidět předchozí úspěchy vašeho cechu — vylepšili jsme menu cechu a přidali do něj nové hodnocení! Najdete ho zde:

    
You will then see the below changes in the Guild Overview screen:

Obsahuje detaily o tom, kolikrát váš cech v Cechovních bitvách vyhrál, stejně jako kolik získal bodů.

Pokud přejedete (nebo ťuknete) přes zobrazení Cechovních bitev, objeví se vyskakovací okno, které zobrazí účast vašeho cechu (kolikrát se váš cech účastnil které ligy).

Důležitá poznámka - Tyto informace se zobrazí pouze poté, co váš cech získá potřebný minimální počet bodů z akce (40). Tyto body se získávají za vyhrané bitvy (1 bod) nebo za úspěšná vyjednávání (2 body).

5 - Vylepšení hratelnosti
Dohromady s aktualizacemi, které jsme výše zmínili, jsme přidali také pár vylepšení (často velmi žádaných) zlepšující prožitek ze hry a její hratelnost.

Zaprvé jsme vylepšili zobrazení herních informací (HUD), aby obsahovaly více detailů o samotných sektorech. Tyto informace můžete zapnout či vypnout pomocí tohoto:
Po přepnutí na „Zapnuto" se vám bude zobrazovat název provincie (např. A5B), stejně jako počet možných oblehů.

Po přepnutí na „Zapnuto" vám také zobrazí Cechovní štíty, stejně jako provincie, na které se máte zaměřit nebo je naopak ignorovat.

Důležitá poznámka - I když toto zobrazení ukazuje užitečné informace jako ignorované sektory a názvy, ve druhém zobrazení je také plno podobných informací, takže je dobré mezi zobrazeními přepínat

Vylepšené záznamy 

Kromě toho jsme také upravili i Bitevní záznamy, aby obsahovaly více informací:

Když váš cech dobude provincii, uvidíte dodatečné informace o tom, kdo v této provincii provedl poslední střet potřebný pro dobytí. Bude zde také zobrazeno, kterému cechu jste danou provincii zabrali.

Budou zde také vidět záznamy o všech útocích na provincie označené „Ignorovat", aby se hned vědělo, který člen cechu neposlouchá rozkazy!

Důležitá poznámka - Informace o porušení ignorování provincie se zobrazí pouze členům vlastního cechu. Také se zaznamenává pro každý den a provincii pouze první porušení. Při pokračování v útocích se ten samý den již další záznam neuloží (na stejné provincii).
Důležitá poznámka - Informace o porušení ignorování provincie se zobrazí pouze členům vlastního cechu. Také se zaznamenává pro každý den a provincii pouze první porušení. Při pokračování v útocích se ten samý den již další záznam neuloží (na stejné provincii).
Výběr jazyka